Appar till konferenser?

Våra tjänster

Ge deltagarna på din konferens det bästa stödet. Vi skräddarsyr unika konferensappar med alla nödvändiga funktioner.

Enkel för användaren och enkel för arrangören.

Ge deltagarna på din konferens det bästa stödet. Vi skräddarsyr unika konferensappar med alla nödvändiga funktioner. Enkel för användaren och enkel för arrangören.

Personlig agenda
I vår eventapp  har vi samlat funktioner för talarlistor, aktivitetsflöden, kartor och en rad andra redskap som behövs för att individanpassa ett event.
Genuina möten

Ett genuint möte bygger på interaktion. Låt appen utgöra bryggan mellan olika deltagare – som kommunikationskanal och gemensamt fönster mot sociala medier.

QR-Scanning
Närvarokontroll, kontaktinformation eller anteckningar – du sätter gränsen för vad QR-läsaren i mobiltelefonen kan göra.
Skapa intäkter

Låt appen göra jobbet, och visa vägen till vinst. Här finns möjligheter till såväl riktade annonser och nedladdningsbara filer, som interaktiva aktiviteter. 

Statistik

Med användarstatistik från appen kan du göra en deltagaranalys inför återkopplingen med sponsorer och utställare.

Skapa intäkter

Låt utställare och sponsorer synas genom skräddarsydda annonser direkt i appen.

Kontakt

AppInConf
IDEON | Scheelevägen 15 
223 63 Lund | Sweden

Sales

sales@appinconf.com

+ 46 70 712 57 98

Support

support@appinconf.com

+ 46 763 20 04 18